Är du en taleskvinna?

Känner du dig säker i rollen som talare
eller behöver du få mer råg i ryggen?

Nästa man på scen är en kvinna …
Praktisk retorik för kvinnor

är en kurs där du får arbeta praktiskt
utifrån dina behov och förutsättningar
tillsammans med andra kvinnor. Du får en
metod, praktisk retorik, som du kan använda
på ditt sätt i de situationer du ställs inför.

taleskvinna - praktisk retorik för kvinnor

Kursen ges av Karin Holmqvist, Från tanke till tal
och Viveka Zetterberg, Directa som gett denna
specialkurs sedan 1990-talet för att vi vill se fler
kvinnor som tar ordet.

Kurserna hålls nu endast företagsinternt